Merno razvodni ormani MRO

Sadržaj i dimenzije merno razvodnog ormana zavise od broja napajanih potrošača, načina zagrevanja prostorija (centralno grejanje, mešovito grejanje, grejanje TA pećima), primenjenog sistema napajanja u pogledu uzemljenja (TN ili TT), zaštite od indirektnog dodira, izvođenja električne instalacije s obzirom na sistem tarifiranja i upravljanja opterećenjem itd.

Merno razvodni orman se funkcionalno i prostorno deli na tri dela:

• priključni (donji) prostor ;

• merni (srednji) prostor ;

• razvodni (gornji) prostor .

Kućište merno razvodnog ormana izrađeno je od čeličnog lima debljine 1,20 mm a zaštita od korozije obezbeđena elektrostatičkom plastifikacijom. Vrata ormana izrađena su od čeličnog lima debljine 1,5 mm.Standardna boja ormana je siva RAL7032 / 7035 , na poseban zahtev isporučujemo ormane i u drugim bojama.

U merno razvodnom ormanu moduli tabli se slažu po horiozontali (u redu) i vertikali (najviše tri reda), tako da se racionalno iskoristi prostor predviđen za montažu merno razvodnog ormana.

Na tabli pored svakog brojila, kao i na poklopcu priključnog prostora pored svakog prekidača niskog napona stoji oznaka potrošača kome pripada.

Merno razvodni orman se zatvara vratima koja, u zavisnosti od dimenzija, mogu biti jednokrilna ili dvokrilna, sa šarkama koje omogućuju otvaranje za 180°.
Vrata merno razvodnog ormana se zatvaraju i zaključavaju tipskom bravom EDB ili katancem po sistemu “glavnog ključa” (univerzalni ključ za otvaranje svih brava na merno razvodnim ormanima).