Kablovske priključne kutije KPK

Kablovska priključna kutija (KPK) je elemenat niskonaponske mreže u kome se na jednostavan i brz način može izvršiti odvajanje električne instalacije stambene zgrade(objekta) od niskonaponske mreže, a to se postiže vađenjem niskonaponskih visokoučinskih(NV) osigurača.

KPK se po pravilu postavlja u fasadu stambene zgrade(objekta) ili na drugi način(posebna prostorija i sl.) što se određuje određenim dokumentom nadležne distribucije.

Kablovske priključne kutije izrađene su od čeličnog lima 1,5 mm(2xdekapiranog) i zaštićene su od korozije plastificiranjem.KPK se sastoji od kućišta, vrata, noseće ploče i donjeg zaštitnog poklopca.

Dno KPK je otvoreno.Donja profilisana ivica je demontažna, čime je omogućen frontalni uvod dovodnih kablova u KPK.Na donjem delu kućišta pričvršćen je demontažni poklopac.
Prednje ivice kućišta su profilisane-izolučene čime je onemogućeno ulaženje prskajuće vode.

  U ponudi su sledeći KPK :

  • EDB1 KPK 400A
  • EDB1 KPK 250A
  • EDB4 KPK 100-160A

Kablovske priključne kutije KPK je atestirao Elektrotehnički institut »Nikola Tesla« Beograd i na osnovu ispitivanja dobile su ateste № 50695/1, 50695/2 i 50695/3.

Kablovske priključne kutije KPK imaju i saglasnost Elektrodistribucije Beograd broj BM/MM, 759/07 za upotrebu na konzumnom području »Elektrodistribucije Beograd«.